ทัวร์จีน วีซ่าทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน เกี่ยวกับเราทัวร์จีน บริการทัวร์จีน ติดต่อเราทัวร์จีน
 
 
แชร์โปรแกรมทัวร์จี
 

ใบอนุญาติเลขที่11/06368

ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร China pro


 
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง
 
ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางอื่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
แพคเกจทัวร์
 
 
ททท ทัวร์จึน

 

 

 

 


ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน (TB) HOTPROMOTION ทะเลสาบสุริยัน–ตลาดฝงเจียไนท์มาเก็ต–ซีเหมินติง 5 วัน 3คืน(XW)


วันเดินทาง 10-14 / 11-15/ 16-20 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2560 ราคา 11,991 บาท
วันเดินทาง 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ราคา 11,991 บาท
วันเดินทาง 9-13 / 12-16/ 13-17 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 21-25 กรกฎาคม 2560 ราคา 12,991 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ราคา 12,991 บาท
วันเดินทาง 27-31 กรกฎาคม 2560 ราคา 13,991 บาททัวร์ไต้หวัน (IT) T15 Taiwan Summer Sale ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

วันเดินทาง 25-29 มิถุนายน 2560 ราคา 14,988 บาท
วันเดินทาง 2-6 / 23-27 กรกฎาคม 2560 ราคา 13,988 บาท
วันเดินทาง 10-14 / 16-20 กรกฎาคม 2560 ราคา 14,988 บาท
วันเดินทาง 30กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ราคา 14,988 บาท
วันเดินทาง 13-17 / 14-18 / 20-24 สิงหาคม 2560 ราคา 14,988 บาท
วันเดินทาง 27-31 สิงหาคม 2560 ราคา 13,988 บาท
วันเดินทาง 10-14 กันยายน 2560 ราคา 14,988 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (PH)ไต้หวัน สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน (IT)


วันเดินทาง 12-15 / 19-22 / 26-29 กรกฎาคม 2560 ราคา 13,999 บาท
วันเดินทาง 2-5 / 9-12 สิงหาคม 2560 ราคา 13,999 บาท
วันเดินทาง 16-19 / 23-26 สิงหาคม 2560 ราคา 13,999 บาท
วันเดินทาง 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ราคา 13,999 บาท
วันเดินทาง 15-18 / 22-25 กรกฎาคม ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง 4-7 / 5-8 / 18-21 / 19-22 / 26-29 สิงหาคม 2560 ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ราคา 13,999 บาท
วันเดินทาง 1-4 / 2-5 / 6-9 / 7-10/ 9-12 / 13-16 กันยายน 2560 ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง 15-18 / 16-19 / 20-23 / 23-26 / 27-30 กันยายน 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 4-7 / 7-10 / 14-17 / 18-21 ตุลาคม 2560 ราคา 15,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT02 TAIWAN SAVE SAVE EP.2 4 วัน 3 คืน (TI)


วันเดินทาง 7-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 17,888 บาท (วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 21-24 กรกฎาคม 2560 ราคา 15,888 บาท
วันเดินทาง 11-14 สิงหาคม 2560 ราคา 17,888 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 25-28 สิงหาคม 2560 ราคา 15,888 บาท
วันเดินทาง 8-11 / 22-25 กันยายน / 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ราคา 15,888 บาท
วันเดินทาง 13-16 ตุลาคม 2560 ราคา 15,888 บาท
วันเดินทาง 21-24 ตุลาคม 2560 ราคา 17,888 บาท (วันปิยมหาราช)


ทัวร์ไต้หวัน (IT)T17ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

วันเดินทาง 7-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 16,888 บาท (วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง 4-8 / 18-22 / 25-29 สิงหาคม 2560 ราคา 14,888 บาท
วันเดินทาง 6-10 / 14-18 / 20-24 สิงหาคม 2560 ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง 1-5 / 8-12 กันยายน 2560 ราคา 14,888 บาท
วันเดินทาง 3-7 / 10-14 กันยายน 2560 ราคา 13,888 บาท

ัวร์ไต้หวัน (IT)TAIWAN SPECIAL ไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

วันเดินทาง 9-13 กรกฎาคม 2560 ราคา 14,988 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZT) EASY สุดจิ้น IN TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป101-เหย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (XW)


วันเดินทาง 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 6-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 18,999 บาท (วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 12-16 / 19-23 กรกฎาคม 2560 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2560 ราคา 22,999 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 16-20 สิงหาคม 2560 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 10-14 สิงหาคม 2560 ราคา 22,999 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 1-5 / 6-10 กันยายน 2560 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 15-19 / 20-24 กันยายน 2560 ราคา 18,999 บาท
วันเดินทาง 13-17 ตุลาคม 2560 ราคา 18,999 บาท
วันเดินทาง 19-23 / 20-24 ตุลาคม 2560 ราคา 22,999 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (WS) TPE1-IT Seasonal PRO Taiwan
ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

วันเดินทาง 23-26 มิถุนายน 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 8-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 12-15 สิงหาคม 2560 ราคา 15,999 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 25-28 สิงหาคม 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 8-11 / 22-25 กันยายน 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 13-16 ตุลาคม 2560 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2560 ราคา 20,999 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST0.1 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟอร์
ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิน-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

วันเดินทาง 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 6-9 กรกฎาคม 2560 ราคา 17,900 บาท (วันอาสาฬหบูชา)
วันเดินทาง 7-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 19,900 บาท (วันอาสาฬบูชา)
วันเดินทาง 13-16 / 27-30 กรกฎาคม 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 3-6 / 17-20 / 24-27 สิงหาคม 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 10-13สิงหาคม 2560 ราคา 17,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 14-17 / 21-24 กันยายน 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 5-8 ตุลาคม 2560 ราคา 17,500 บาท
วันเดินทาง 11-14 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 25-28 ตุลาคม 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 20-23 / 21-24 ตุลาคม 2560 ราคา 17,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (IT)T16 TAIWAN BEST SELLไทเป เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)


วันเดินทาง 21-25 กรกฎาคม 2560 ราคา 16,988 บาท
วันเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2569 ราคา 17,988 บาท (วันแม่แห่งชาติ)


ทัวร์ไต้หวัน (IT) XW-T17 Taiwan Summer Pro ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

วันเดินทาง 7-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 16,888 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ราคา11,888 บาท
วันเดินทาง 4-8 สิงหาคม 2560 ราคา 14,888 บาท
วันเดินทาง 6-10 สิงหาคม / 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ราคา 13,888 บาท
วันเดินทาง 14-18 สิงหาคม 2560 ราคา 11,888 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 20-24 สิงหาคม 2560 ราคา 11,888 บาท
วันเดินทาง 18-22 / 25-29 สิงหาคม 2560 ราคา14,888 บาท
วันเดินทาง 1-5 / 8-12 กันยายน 2560 ราคา 14,888 บาท
วันเดินทาง 3-7 กันยายน 2560 ราคา 11,888 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (AT)SDT08 ไต้หวัน หว่ออ้ายหนีFREE&EASY ไทเป-ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (IT)


วันเดินทาง 6-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 18,555 บาท (วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 19-23 กรกฎาคม 2560 ราคา 18,555 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZT) EASY ฟินเวอร์ IN TAIWAN อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิน-ฟรีอิสระท่องเที่ยว 6 วัน 4 คืน (XW)

วันเดินทาง 15-20 สิงหาคม 2560 ราคา 18,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน(AT) SDT04 HOT NEW !! ไทจง - อารีซัน - ฟาร์มชิงจิ้ง - ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)

วันเดินทาง11-15 กรกฎาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 25-29 กรกฎาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 8-12 สิงหาคม 2560 ราคา 19,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 22-26 สิงหาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 19-23 กันยายน 2560 ราคา 20,900 บาท

 


ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST7 -TAIWAN ALISHAN เบาเบา 5วัน3คืน (ฺBR)

วันเดินทาง 23-27 มิถุนายน 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 6-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 20,900 บาท (วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 4-8 / 25-29 สิงหาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 9-13 สิงหาคม 2560 ราคา 21,900 บาท
วันเดินทาง 17-21 สิงหาคม 2560 ราคา 20,900 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (TTN) VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ ฟินนาเล่ 5 วัน 4 คืน (VZ)

วันเดินทาง 11-15 กรกฎาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 25-29 กรกฎาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 8-12 สิงหาคม 2560 ราคา 19,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 22-26 สิงหาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 5-9 /19-23 กันยายน 2560 ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT07 ไต้หวัน เจาะลึกเมืองฮวาเหลียน ไถตง ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)

วันเดินทาง 4-8 กรกฎาคม 2560 ราคา 19,900 บาท (เทศกาลบอลลูน)
วันเดินทาง 18-22 กรกฎาคม / 1-5 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท (เทศกาลบอลลูน)
วันเดินทาง 15-19 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SPR) TPE04 ไทจง –เจียอี้–หนานโถว-ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)

วันเดินทาง 11 –15 / 25 –29 กรกฎาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 8–12 สิงหาคม 2560 ราคา 19,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 22–26 สิงหาคม 2560 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 5–9 / 19–23 กันยายน 2560 ราคา 20,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (ML) ไต้หวันปังมาก ขึ้นตึกไทเป 101 วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ในโรงแรม 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 19-22 / 25-29 ตุลาคม 2560 ราคา 21,999 บาท
วันเดินทาง 20-23 / 21-24 ตุลาคม 2560 ราคา 22,999 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST8-ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5 วัน 4 คืน (CI)

วันเดินทาง 8-12 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,000 บาท (วันอาสาฬบูชา)
วันเดินทาง 15-19 กรกฎาคม 2560 ราคา 21,500 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 26-30 สิงหาคม 2560 ราคา 21,500 บาท
วันเดินทาง 23-27 กันยายน 2560 ราคา 21,500 บาท
วันเดินทาง 7-11 ตุลาคม 2560 ราคา 22,500 บาท
วันเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2560 ราคา 22,500 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (GO) TPE-BR002 ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (BR)

วันเดินทาง 13-16 กรกฎาคม 2560
วันเดินทาง 24-27 สิงหาคม 2560
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (AT) โปรสุดคุ้ม TAIWAN PRO ไทจง อารีซัน เกาสง ฟาร์มชิงจิ้ง ไทเป 6 วัน 5 คืน (VZ)

วันเดินทาง 1-6 กรกฎาคม 2560 ราคา 20,555 บาท (เฉพาะไฟลท์ปฐมฤกษ์)
วันเดินทาง 6-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 15-20 / 20-25 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 3-8 สิงหาคม 2560 ราคา22,900 บาท
วันเดินทาง 12-17 สิงหาคม 2560 ราคา22,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 17-22 / 26-31 สิงหาคม 2560 ราคา22,900 บาท
วันเดินทาง 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 9-14 / 14-19 / 23-28 กันยายน 2560 ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (TTN) VZ02 TAIWAN TAICHUNG ซุปตาร์ เปิดวาร์ป 6 วัน 5 คืน (VZ)

วันเดินทาง 1-6 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 6-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 15-20 / 20-25 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 3-8 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง12-17 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 17-22 / 26-31 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT06 ไทจง - อารีซัน- เกาสง 6 วัน 5 คืน (VZ)

วันเดินทาง 1-6 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 6-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 15-20 / 20-25 กรกฎาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 3-8 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง12-17 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง17-22 /26-31 สิงหาคม 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง 9-14 / 14-19 / 23-28 กันยายน 2560 ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (TTN) TPE05 TAIWAN COOL COOL ไต้หวัน-ไถจง-อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 7-10 กรกฏาคม 2560 ราคา 24,888 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 27-30 กรกฎาคม 2560 ราคา 23,888 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (TTN)VZ03 TAIWAN TAICHUNG ซุปตาร์ แซบ หลาวว 6 วัน 5 คืน (VZ)


วันเดินทาง 1-6 กรกฎาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 6-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 23,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 15-20 / 20-25 กรกฎาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 3-8 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 12-17 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 17-22 / 26-31 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 9-14 / 14-19 / 23-28 กันยายน 2560 ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT05 3 อุทยาน ไทจง-นั่งกระเช้าเก้าชนเผ่า - ฮวาเหลียน-อารีซัน-ไทเป 6 วัน 5 คืน (VZ)

วันเดินทาง 1-6 กรกฎาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 6-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 23,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 15-20 / 20-25 กรกฎาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 3-8 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 12-17 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 17-22 /26-31 สิงหาคม 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง 9-14 / 14-19 / 23-28 กันยายน 2560 ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (TTN) TPE07 TAIWAN เพลิน เพลิน ไทเป-ไถจง-ช้อปปิ้งSOGO-กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน (CI)


วันเดินทาง 8-11 กรกฏาคม 2560 ราคา 24,500 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 13-16 กรกฏาคม 2560 ราคา 24,500 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT03 TOUCH OF YOUR HEART ไทเป - ไทจง - อารีซัน - เหยหลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - แช่น้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (IT)

วันเดินทาง 6 - 10 กรกฎาคม 2560 ราคา 24,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 19-23 ตุลาคม 2560 ราคา 24,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST9 TAIWAN ARISHAN อุ๊อิ๊ ไทเป -ไทจง -อารีซัน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน(TG)

วันเดินทาง 27-30 กรกฎาคม 2560 ราคา 24,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ ไทเป - ไทจง – หนานโถ 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 20-23 ตุลาคม 2560 ราคา 24,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (GO) TPE-BR001 ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2560 ราคา 25,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)

ทัวร์ไต้หวัน (TTN) TPE03 TAIWAN ALISHAN ไต้หวัน-ไถจง-เจียอี้ 4 วัน 3 คืน


วันเดินทาง 26-29 มิถุนายน 2560 ราคา 25,900 บาท
วันเดินทาง 3-6 / 12-15 / 16-19 / 18-21 / 24-27 กรกฎาคม 2560 ราคา 25,900 บาท
วันเดินทาง 7-10 / 8-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 26,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST5.5 TAIWAN ARISHAN กรุ้งกริ้ง ไทเป-ไทจง-อาลีซัน-
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI)


วันเดินทาง 8-11 กรกฎาคม 2560 ราคา 27,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 13-16 / 20-23 / 27-30 กรกฎาคม 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 3-6 / 17-20 / 24-27 สิงหาคม 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 10-13 สิงหาคม 2560 ราคา 27,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 7-10 / 14-17 / 21-24 กันยายน 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 12-15 ตุลาคม 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 20-23 ตุลาคม 2560 ราคา 27,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT-10 CI MAR-AUG 60 ไทเป-ไทจง-อารีซัน 5วัน 4 คืน (CI)


วันเดินทาง 6-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 31,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 11-14 สิงหาคม 2560 ราคา 31,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 23-27 สิงหาคม 2560 ราคา 30,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน(AT) SDT-12 ไทเป-ไทจง-อารีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน(CI)


วันเดินทาง 6-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 33,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 19-23 กรกฎาคม 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 11-14 สิงหาคม 2560 ราคา 32,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)
วันเดินทาง 23-27 สิงหาคม 2560 ราคา 32,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST1- VIP TAIWAN ดี๊ดี ไทเป ไทจง หนานโถว เจียอี้ อาบน้ำแร่ 5วัน 3คืน (BR)

วันเดินทาง 6-10 กรกฎาคม 2560 ราคา 33,900 บาท (วันอาสาฬบูชา/วันเข้าพรรษา)
วันเดินทาง 4-8 / 17-21 / 25-29 สิงหาคม 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 9-13 สิงหาคม 2560 ราคา 33,900 บาท (วันแม่แห่งชาติ)


ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน (CI)

วันเดินทาง 22-26 กรกฎาคม 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 5-9 /19-23 / 26-30 สิงหาคม 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 2-6 / 16-20 / 23-27 กันยายน 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 7-11 / 14-18 ตุลาคม 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2560 ราคา 32,900 บาท (วันปิยมหาราช)

 

 
 

 

ทัวร์จีน facebook ทัวร์จีน twitter  
ทัวร์จีน ท้าย
   
ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร

 

บริษัททัวร์ ไชน่า โปร จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-542-4343 Fax: 02-542-4258 Hotline : 086-355-1913
www.chinaprotour.com E-mail : info@chinaprotour.com

 

 
ทัวร์จีน I ทัวร์จีน ราคาประหยัด I ทัวร์จีน ราคาพิเศษ I ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน กับบริษัททัวร์จีน
 
 
ทัวร์จีน ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น