ทัวร์จีน วีซ่าทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน เกี่ยวกับเราทัวร์จีน บริการทัวร์จีน ติดต่อเราทัวร์จีน
 
 
แชร์โปรแกรมทัวร์จี
 

ใบอนุญาติเลขที่11/06368

ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร China pro


 
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง
 
ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางอื่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
แพคเกจทัวร์
 
 
ททท ทัวร์จึน

 

 

 

 


ทัวร์ไต้หวัน

ทัวน์ไต้หวัน (FJ) S06 TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน (VZ)

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ เดือน เมษายน - ตุลาคม 2562
ราคา 9,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) S02 ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน (SL)

วันเดินทาง 23-26 มีนาคม 2562 ราคา 10,999 บาท
วันเดินทาง 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ราคา 10,999 บาท
วันเดินทาง 6-9 เมษายน 2562 ราคา 11,999 บาท
วันเดินทาง 20-23 / 26-29 เมษายน 2562 ราคา 10,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (GTH) 1TPE-XW001 ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (XW)

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) S03 ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน (SL)

วันเดินทาง 20-24 / 21-25 / 27-31 มีนาคม 2562 ราคา 12,999 บาท
วันเดินทาง 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ราคา 12,999 บาท
วันเดินทาง 3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 เมษายน 2562 ราคา 12,999 บาท
วันเดินทาง 12-16 / 13-17 / 18-22 / 24-28 เมษายน 2562 ราคา 12,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) S04 TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน (IT)


วันเดินทาง 22-25 มีนาคม 2562 ราคา 12,999 บาท
วันเดินทาง 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ราคา 12,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-XW007 ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (BI) BT-TPE08 มหัศจรรย์..ไทเป 4 วัน 3 คืน (SL)

วันเดินทาง 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง 14-17 / 21-24 มีนาคม 2562 ราคา 12,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (BI) BT-TPE06_VZ มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (VZ)

วันเดินทาง 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง 13-16 มีนาคม 2562 ราคา 13,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE34 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน (SL)

วันเดินทาง 5-9 เมษายน 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 11-15 / 13-17 เมษายน 2562 ราคา 24,999 บาท
วันเดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 7-11 / 15-19 พฤษภาคม 2562 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 8-12 / 16-20 พฤษภาคม 2562 ราคา 16,999 บาท
วันเดินทาง 6-10 / 20-24 มิถุนายน 2562 ราคา 13,999 บาท
วันเดินทาง 12-16 / 13-17 / 25-29 กรกฎาคม 2562 ราคา 16,999 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (TTN) VZ04 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน (VZ)

วันเดินทาง 15-18 / 17-20 / 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 14,888 บาท
วันเดินทาง 1-4 มีนาคม 2562 ราคา 14,888 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (BI) BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป (SL)

วันเดินทาง 8-12 / 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 10-14 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 15-19 / 17-21 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง 22-26 / 23-27 / 24-28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง 2-6 / 8-12 / 10-14 / 15-19 มีนาคม 2562 ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง 17-21 / 22-26 / 23-27 มีนาคม 2562 ราคา 14,900 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-XW008 ไต้หวัน SWEETY ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (XW)

วันเดินทาง 31 มีนาคม - 04 เมษายน 2562 ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง 03-07 / 04-08 เมษายน 2562 ราคา 17,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน (SL)

สามารถเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลทโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน (XW)

วันเดินทาง 4-8 เมษายน 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 10-14 เมษายน 2562 ราคา 20,999 บาท
วันเดินทาง 11-15 / 13-17 เมษายน 2562 ราคา 23,999 บาท
วันเดินทาง 14-18 เมษายน 2562 ราคา 21,999 บาท
วันเดินทาง 17-21 เมษายน 2562 ราคา 2562 ราคา 14,999 บาท
วันเดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ราคา 16,999 บาท
วันเดินทาง 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ราคา 15,999 บาท


ัวร์ไต้หวัน (FJ) M01 ไต้หวัน ปังเว่อร์ 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 14-17 / 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ราคา 15,555 บาท
วันเดินทาง 7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 มีนาคม 2562 ราคา 16,555 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (BI) BT-TPE07_VZ มหัศจรรย์...Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน (VZ)

วันเดินทาง 11-15 มีนาคม 2562 ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (BI) BT-TPE003_SL โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน (SL)

วันเดินทาง 22-26 มีนาคม 2562 ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) M02 TAIWAN อาลีซาน ได้ใจ special 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 16,500 บาท
วันเดินทาง 1-4 / 8-11 /15-18 / 22-25 มีนาคม 2562 ราคา 17,500 บาท
วันเดินทาง 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ราคา 17,500 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (BI) BT-TPE04 Hello...Taipel เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน (SL)

วันเดินทาง 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 13-18 / 18-23 / 20-25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ราคา 17,900 บาท
วันเดินทาง 6-11 / 11-16 / 13-18 / 20-25 มีนาคม 2562 ราคา 17,900 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6 วัน 4 คืน (XW)

วันเดินทาง 1-6 มีนาคม 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 23-28 มีนาคม 2562 ราคา 16,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) M05 TAIWAN อาลีซาน EVA ดี๊ดี (BR)

วันเดินทาง 13-17 / 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 7-11 / 27-31 มีนาคม 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2562 ราคา 17,999 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE54 T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 23-26 มีนาคม 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 27-30 เมษายน 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 8-11 / 16-19 พฤษภาคม 2562 ราคา 18,999 บาท
วันเดินทาง 22-25 พฤษภาคม 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 1-4 / 19-22 มิถุนายน 2562 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 ราคา 17,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (BI) BT-TPE01_BR ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 20-24 มีนาคม 2562 ราคา 2562 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 3-7 / 17-21 เมษายน 2562 ราคา 2562 ราคา 19,900 บาท
วันเดินทาง 24-28 เมษายน 2562 ราคา 2562 ราคา 18,900 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน (TG)

วันเดินทาง 1-4 มีนาคม 2562 ราคา 18,999 บาท
วันเดินทาง 19-22 เมษายน 2562 ราคา 21,999 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE55 T-DED WONDERFUL TAIWAN 5 วัน 4 คืน (BR)

วันเดินทาง 16-20 มีนาคม 2562 ราคา 20,999 บาท
วันเดินทาง 14-18 เมษายน 2562 ราคา 26,999 บาท
วันเดินทาง 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ราคา 18,999 บาท
วันเดินทาง 2-6 / 4-8 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999 บาท
วันเดินทาง 8-12 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SM) SMSR1 MIRACLE SAKURA 4 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 21-24 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท


ัวร์ไต้หวัน (GH) GO1CNXTPE-BR004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 19,888 บาท
วันเดินทาง 4-7 เมษายน 2562 ราคา 19,888 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (SS) SHBRTPE2 ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 23-27 เมษายน 2562 ราคา 20,999 บาท
วันเดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999 บาท
วันเดินทาง 4-8 / 11-15 / 18-22 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SS) SHBRTPE1 ทองม้วน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ราคา 20,999 บาท
วันเดินทาง 21-25 มีนาคม 2562 ราคา 21,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) M04 TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 13-17 / 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 20,555 บาท
วันเดินทาง 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ราคา 20,555 บาท
วันเดินทาง 7-11 / 27-31 มีนานคม 2562 ราคา 20,555 บาท
วันเดินทาง 1-5 พฤษภาคม 2562 ราคา 20,555 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (FJ) M03 ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน (BR)

วันเดินทาง 9-13 มีนาคม 2562 ราคา 20,888 บาท
วันเดินทาง 4-8 เมษายน 2562 ราคา 20,888 บาท
วันเดินทาง 23-27 พฤษภาคม 2562 ราคา 20,888 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-BR006 TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 22-26 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 20,888 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 12-16 / 15-19 / 22-26 มีนาคม 2562 ราคา 21,888 บาท
วันเดินทาง 10-14 เมษายน 2562 ราคา 24,888 บาท
วันเดินทาง 12-16 เมษายน 2562 ราคา 25,888 บาท
วันเดินทาง 21-25 เมษายน 2562 ราคา 20,888 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (ST) ST7 TAIWAN ARISHAN เบาเบา 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง 1-5 มีนาคม 2562 ราคา 21,900 บาท
วันเดินทาง 13-17 มีนาคม 2562 ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 9-13 เมษายน 2562 ราคา 21,900 บาท
วันเดินทาง 10-14 พฤษภาคม 2562 ราคา 20,900 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 26-30 มิถุนายน 2562 ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE53 T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5 วัน3N (BR)

วันเดินทาง 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ราคา 20,999 บาท
วันเดินทาง 26-30 เมษายน 2562 ราคา 20,999 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง มกราคม 2562 - มีนาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท


วร์ไต้หวัน (GH) GO1CNXTPE-BR002 บินตรง !! เชียงใหม่ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)

วันเดินทาง 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 21,888 บาท
วันเดินทาง 22-26 / 27-31 มีนาคม 2562 ราคา 21,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน (XW)

วันเดินทาง 11-17 มีนาคม 2562 ราคา 21,999 บาท
วันเดินทาง 18-24 มีนาคม 2562 ราคา 21,999 บาท
วันเดินทาง 20-26 มีนาคม 2562 ราคา 21,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE48 T-DED AMAZING TAIWAN 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง 3-7 เมษายน 2562 ราคา 25,999 บาท
วันเดินทาง 20-24 / 24-28 เมษายน 2562 ราคา 24,999 บาท
วันเดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ราคา 26,999 บาท
วันเดินทาง 16-20 พฤษภาคม 2562 ราคา 25,999 บาท
วันเดินทาง 22-26 พฤษภาคม 2562 ราคา 24,999 บาท
วันเดินทาง 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ราคา 24,999 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 12-16 / 26-30 มิถุนายน 2562 ราคา 24,999 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (ST) ST5.5 อารีซัน กรุ้งกริ้ง TAIWAN 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 25,500 บาท
วันเดินทาง 21-24 / 28-31 มีนาคม 2562 ราคา 25,500 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-BR005 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน (BR)

วันเดินทาง 15-20 / 23-28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 25,888 บาท
วันเดินทาง 1-6 / 24-29 มีนาคม 2562 ราคา 25,888 บาท
วันเดินทาง 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ราคา 25,888 บาท
วันเดินทาง 25-30 พฤษภาคม 2562 ราคา 25,888 บาท
วันเดินทาง 1-6 / 24-29 มิถุนายน 2562 ราคา 25,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SS) SHTGTPE5 ขนมดอกอัญชัญ อาลีซาน Taichung World Flora Exposition 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง 6-10 / 8-12 มีนาคม 2562 ราคา 22,999 บาท
วันเดินทาง 13-17 / 15-19 / 20-24 / 23-27 มีนาคม 2562 ราคา 23,888 บาท
วันเดินทาง 29 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562 ราคา 23,999 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) L02 TAIWAN TG ลั้ลลา 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (FJ) L03 3อุทยาน สุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน (CI)

วันเดินทาง 8-12 / 15-19 / 22-26 มีนาคม 2562 ราคา 22,999 บาท
วันเดินทาง 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ราคา 22,999 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (FJ) L04 ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR)

วันเดินทาง 21-26 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 23,555 บาท
วันเดินทาง 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 ราคา 23,555 บาท
วันเดินทาง 14-19 มีนาคม 2562 ราคา 23,555 บาท
วันเดินทาง 5-10 เมษายน 2562 ราคา 24,555 บาท
วันเดินทาง 18-23 / 25-30 เมษายน 2562 ราคา 23,555 บาท
วันเดินทาง 9-14 พฤษภาคม 2562 ราคา 23,555 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST88 ไหว้พระ เฮงเฮง 8 วัด 4 วัน 3 คืน (CI)

สามารถเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2562
ราคาเรื่มต้น 23,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE48 T-DED AMAZING TAIWAN 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง 3-7 เมษายน 2562 ราคา 25,999 บาท
วันเดินทาง 20-24 / 24-28 เมษายน 2562 ราคา 24,999 บาท
วันเดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ราคา 26,999 บาท
วันเดินทาง 16-20 พฤษภาคม 2562 ราคา 25,999 บาท
วันเดินทาง 22-26 พฤษภาคม 2562 ราคา 24,999 บาท
วันเดินทาง 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ราคา 24,999 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 12-16 / 26-30 มิถุนายน 2562 ราคา 24,999 บาท

ัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-TG007 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน (TG)

วันเดินทาง 19-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 25,888 บาท
วันเดินทาง 13-18 มีนาคม 2562 ราคา 25,888 บาท
วันเดินทาง 30 มีนาคม 2562 - 4 เมษายน 2562 ราคา 25,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ST) ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 25,900 บาท
วันเดินทาง 1-5 มีนาคม 2562 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 13-17 มีนาคม 2562 ราคา 25,900 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 9-13 เมษายน 2562 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 10-14 พฤษภาคม 2562 ราคา 25,900 บาท
วันเดินทาง 5-9 / 26-30 มิถุนายน 2562 ราคา 25,900 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST2 ไต้หวัน ชิมมิชเชอร์ลีนสตาร์ 3 ดาว 3 วัน 2 คืน (CI)

สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) AZTPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 11-14 เมษายน 2562 ราคา 26,999 บาท
วันเดินทาง 12-15 เมษายน 2562 ราคา 29,999 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) ZTPE56 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลทโก เพลินสงกรานต์ 5 วัน 4 คืน (BR)

วันเดินทาง 10-14 เมษายน 2562 ราคา 26,999 บาท (สงกรานต์)
วันเดินทาง 13-17 เมษายน 2562 ราคา 32,999 บาท (สงกรานต์)

 

ทัวร์ไต้หวัน (ST) ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวันอาหารอร่อย 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 21-24 / 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 27,900 บาท
วันเดินทาง 7-10 / 8-11 /14-17 มีนาคม 2562 ราคา 27,900 บาท
วันเดินทาง 15-18 / 21-24 / 22-25 มีนาคม 2562 ราคา 27,900 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (FJ) L01 ไต้หวัน TG 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (TG)

วันเดินทาง 14-17 / 21-24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 28,999 บาท
วันเดินทาง 7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 มีนาคม 2562 ราคา 28,999 บาท
วันเดินทาง 10-13 / 25-28 เมษายน 2562 ราคา 28,999 บาท
วันเดินทาง 2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 พฤษภาคม 2562 ราคา 28,999 บาท
วันเดินทาง 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ราคา 28,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZG) ZTPE24 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เลทโก สงกรานต์พาเพลิน 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 14-17 เมษายน 2562 ราคา 29,999 บาท (สงกรานต์)

 

ทัวร์ไต้หวัน (PV) Fantastic Taiwan 4 วัน 3 คืน (TG)

วันเดินทาง 13-16 เมษายน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-BR004 EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน (BR)

วันเดินทาง 21-25 มีนาคม 2562 ราคา 33,888 บาท
วันเดินทาง 11-15 เมษายน 2562 ราคา 38,888 บาท
วันเดินทาง 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562 ราคา 33,888 บาท
วันเดินทาง 21-25 มิถุนายน 2562 ราคา 33,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (HN) ไต้หวัน สงกรานต์ซู่ซ่า 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง 11-15 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-TG001 TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง 20-24 / 21-25 มีนาคม 2562 ราคา 35,888 บาท
วันเดินทาง 11-15 / 12-16 เมษายน 2562 ราคา 39,888 บาท

ัวร์ไต้หวัน (SM) SMSKI1 ไต้หวันลั้ลลา เกาสง เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง 12-16 / 13-17 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (GH) GO1TPE-TG008 รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันเดินทาง 12-17 / 13-18 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท

ัวร์ไต้หวัน (ST) ST9 ไต้หวัน มิชลินสตาร์ 3 วัน 2 คืน (CI)

วันเดินทาง 8-10 / 15-17 / 22-24 มีนาคม 2562 ราคา 50,900 บาท
วันเดินทาง 19-21 เมษายน 2562 ราคา 50,900 บาท
วันเดินทาง 11-13 / 24-26 พฤศภาคม 2562 ราคา 50,900 บาท
วันเดินทาง 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 มิถุนายน 2562 ราคา 50,900 บาท
วันเดินทาง 12-14 / 19-21 / 26-28 กรกฎาคม 2562 ราคา 50,900 บาท
วันเดินทาง 2-4 / 10-12 / 16-18 / 23-25 สิงหาคม 2562 ราคา 50,900 บาท
วันเดินทาง 13-15 / 20-22 / 27-29 กันยายน 2562 ราคา 50,900 บาท
วันเดินทาง 4-6 / 18-20 / 25-27 ตุลาคม 2562 ราคา 50,900 บาท


 

 

 

 


 

 
 

 

ทัวร์จีน facebook ทัวร์จีน twitter  
ทัวร์จีน ท้าย
   
ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร

 

บริษัททัวร์ ไชน่า โปร จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-542-4343 Fax: 02-542-4258 Hotline : 086-355-1913
www.chinaprotour.com E-mail : info@chinaprotour.com

 

 
ทัวร์จีน I ทัวร์จีน ราคาประหยัด I ทัวร์จีน ราคาพิเศษ I ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน กับบริษัททัวร์จีน
 
 
ทัวร์จีน ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น