ทัวร์จีน วีซ่าทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน เกี่ยวกับเราทัวร์จีน บริการทัวร์จีน ติดต่อเราทัวร์จีน
 
 
แชร์โปรแกรมทัวร์จี
 

ใบอนุญาติเลขที่11/06368

ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร China pro


 
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จีน-ทัวร์ฉงชิ่ง
 
ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางอื่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
แพคเกจทัวร์
 
 
ททท ทัวร์จึน

 

 

 

 


ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน (TB) GT-TPE XW03 ไต้หวัน HOT PROMOTION-B 5 วัน 3 คืน (XW)

วันเดินทาง 26-30 กันยายน 2560 ราคา 13,991 บาท
วันเดินทาง 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ราคา 10,991 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (TB) GT-TPE XW03 ไต้หวัน HOT PROMOTION-B 5 วัน 3 คืน (XW)

เดินทางตลอดเดือน ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,991 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน (PH) โปรโมชั่น...ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน (IT)

วันเดินทาง 1-4 / 2-5 / 6-9 / 9-12 / 7-10 / 13-16 / 15-18 กันยายน 2560 ราคา 10,999 บาท
วันเดินทาง 16-19 / 20-23 / 23-26 / 27-30 กันายายน 2560 ราคา 10,999 บาท
วันเดินทาง 29 กันยายน - 2 ตุลาคม / 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560 ราคา 10,999 บาท
วันเดินทาง 4-7 / 7-10 / 14-17 / 18-21 ตุลาคม 2560 ราคา 11,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (IT) XW-T18 ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

วันเดินทาง 11-15 / 18-22 / 26-30 กันยายน 2560 ราคา 12,988 บาท
วันเดินทาง 2-6 / 16-20 / 22-26 / 23-27 กันยายน 2560 ราคา 13,988 บาท


ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST0.2 TAIWAN จัดให้ ไทเป เหย่หลิ่วจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

วันเดินทาง 14-17 กันยายน 2560
วันเดินทาง 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
ราคา 14,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (ZT) EASY สุดจิ้น IN TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป101-เหย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (XW)


วันเดินทาง 15-19 / 20-24 กันยายน 2560 ราคา 18,999 บาท
วันเดินทาง 13-17 ตุลาคม 2560 ราคา 18,999 บาท
วันเดินทาง 19-23 / 20-24 ตุลาคม 2560 ราคา 22,999 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (WS) TPE1-IT Seasonal PRO Taiwan ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

วันเดินทาง 22-25 กันยายน 2560 ราคา 15,999 บาท
วันเดินทาง 13-16 ตุลาคม 2560 ราคา 17,999 บาท
วันเดินทาง 19-22 ตุลาคม 2560 ราคา 20,999 บาท (วันปิยมหาราช)

 


ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST0.1 TAIWAN TIGER PRO ดีเฟอร์
ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิน-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)


วันเดินทาง 14-17 / 21-24 กันยายน 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 5-8 ตุลาคม 2560 ราคา 17,500 บาท
วันเดินทาง 11-14 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 25-28 ตุลาคม 2560 ราคา 16,900 บาท
วันเดินทาง 20-23 / 21-24 ตุลาคม 2560 ราคา 17,900 บาท (วันปิยมหาราช)


ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT04 HOT NEW!! ไทจง - อารีซัน - ฟาร์มชิงจิ้ง - ไทเป 5 วัน 4 คืน (VZ)


วันเดินทาง 5-9 / 19-23 กันยายน 2560 ราคา 20,900 บาท

 


ทัวร์ไต้หวัน (ML) ไต้หวันปังมาก ขึ้นตึกไทเป 101 วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ในโรงแรม 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 19-22 / 25-29 ตุลาคม 2560 ราคา 21,999 บาท
วันเดินทาง 20-23 / 21-24 ตุลาคม 2560 ราคา 22,999 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST8 อาหลี่ซัน ฮิฮิ อุทยานอาหลี่ซัน-ทะเลสาบสุริยัน–ตึกไทเป101 5 วัน 4 คืน (CI)


วันเดินทาง 23-27 กันยายน 2560 ราคา 21,500 บาท
วันเดินทาง 7-11 ตุลาคม 2560 ราคา 22,500 บาท
วันเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2560 ราคา 22,500 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (AT) SDT03 TOUCH OF YOUR HEART ไทเป - ไทจง - อารีซัน - เหยหลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - แช่น้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (IT)

วันเดินทาง 19-23 ตุลาคม 2560 ราคา 24,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ ไทเป-ไทจ –หนานโถ 4 วัน 3 คืน (CI)

วันเดินทาง 20-23 ตุลาคม 2560 ราคา 24,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST5.5 TAIWAN ARISHAN กรุ้งกริ้ง ไทเป-ไทจง-อาลีซัน-
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (CI)


วันเดินทาง 7-10 / 14-17 / 21-24 กันยายน 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 12-15 ตุลาคม 2560 ราคา 26,900 บาท
วันเดินทาง 20-23 ตุลาคม 2560 ราคา 27,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (SM) ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ-ไทเป-ไทจ-ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน (CI)

วันเดินทาง 2-6 / 16-20 / 23-27 กันยายน 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 7-11 / 14-18 ตุลาคม 2560 ราคา 32,900 บาท
วันเดินทาง 21-25 ตุลาคม 2560 ราคา 32,900 บาท (วันปิยมหาราช)

ทัวร์ไต้หวัน (GO) TPE-CI011 ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (CI)
อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน อุทยานเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน

วันเดินทาง 18-23 ตุลาคม 2560 ราคา 37,900 บาท (วันปิยมหาราช)
วันเดินทาง 6-11 ธันวาคม 2560 ราคา 37,900 บาท (วันพ่อแห่งชาติและวันรัฐธรรมนูญ)

 


ทัวร์ไต้หวัน (SM) SMNY3 ไต้หวันฟินฟิน ไทเป ไทจง ฮัวเหลียน เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันเดินทาง 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่)
ราคา 42,900 บาท

 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TK) COSTA NEOROMANTICA ญี่ปุ่น ไต้หวัน 9 วัน 7 คืน (TG)

วันเดินทาง 12-20 ตุลาคม 2560
ราคา 44,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SM) SMNY1 รอบเกาะไต้หวันชิวชิว เที่ยวครบ 4 อุทยาน 8 วัน 7 คืน (TG)

วันเดินทาง 26 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่)
ราคา 49,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน (SM) SMNY2 รอบเกาะไต้หวันเลิฟเลิฟ ชม 4 อุทยาน 8 วัน 7 คืน (CI)

วันเดินทาง 27 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 (วันขึ้นปีใหม่)
ราคา 49,900 บาท


 

 

 

 


 

 
 

 

ทัวร์จีน facebook ทัวร์จีน twitter  
ทัวร์จีน ท้าย
   
ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร

 

บริษัททัวร์ ไชน่า โปร จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-542-4343 Fax: 02-542-4258 Hotline : 086-355-1913
www.chinaprotour.com E-mail : info@chinaprotour.com

 

 
ทัวร์จีน I ทัวร์จีน ราคาประหยัด I ทัวร์จีน ราคาพิเศษ I ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน กับบริษัททัวร์จีน
 
 
ทัวร์จีน ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น