ทัวร์จีน โปรโมชั่น 2555 ไชน่า โปร Chinapro
 
ทัวร์จีน วีซ่าทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน เกี่ยวกับเราทัวร์จีน บริการทัวร์จีน ติดต่อเราทัวร์จีน
 
 
แชร์โปรแกรมทัวร์จี
 

ใบอนุญาติเลขที่11/06368

ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร China pro


ติดต่อ China Pro ทัวร์จีน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จีน scp
 
ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางอื่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย
 
 
ททท ทัวร์จึน

 

 

 

 


ทัวร์จีน เที่ยวจีน ไชน่า โปร์ ทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น-นาขั้นบันได 7 วัน 5 คืน (PG)

ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-อาบน้ำแร่จินจงซาน 7 วัน 5 คืน (PG)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (GE)

 

โปรโมชั่น ทัวร์จีน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 02 - 04 / 10 - 12 พ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เทียนสิน-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (OX)

ทัวร์จีน ทัวร์เทียนสิน-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (OX)

วันที่ 10–16 เม.ย. 57
ราคา 17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-Disneyland-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-Disneyland-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11 – 14 เม.ย. 57
ราคา 32,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ล่องเรือพระราชวังฤดูร้อน-TELIHUA ART 3D 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ล่องเรือพระราชวังฤดูร้อน-TELIHUA ART 3D 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 23 - 27 เม.ย. 57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 3 - 7 / 9 - 13 เม.ย. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น-นาขั้นบันได 7 วัน 5 คืน (PG)

ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น-นาขั้นบันได 7 วัน 5 คืน (PG)

วันที่ 11 - 17 เม.ย. 57
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 57
วันที่ 18 - 24 ก.ค. 57
วันที่ 22 - 28 ส.ค. 57
ราคา 20,900.- บาท

   

 

Special Program

ทัวร์จีน ทัวร์เซี๊ยะเหมิน- หลงเยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี๊ยะเหมิน- หลงเยียน-จางโจว 5 วัน 4 คืน (MF)

วันที่ 05-09 เม.ย. 57
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 26-30 เม.ย., 03-07 พ.ค. 57
ราคา 23,900 บาท


วันที่ 10-14, 17-21 พ.ค., 31พ.ค.-04มิ.ย. 57
ราคา 21,900 บาท


วันที่ 24-28 พ.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี๊ยะเหมิน-ซัวเถา-ศาลเจ้าพ่อเสือ-ศาลไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน (MF)

วันที่ 05-09 เม.ย. 57
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 26-30 เม.ย., 03-07 พ.ค. 57
ราคา 23,900 บาท


วันที่ 10-14, 17-21 พ.ค., 31พ.ค.-04 มิ.ย. 57
ราคา 21,900 บาท


วันที่ 24-28 พ.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 4-7,11-14 พ.ค. 57
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 16-20 / 30เม.ย.-4พ.ค. 57
วันที่ 7-11/14-18 พ.ค. 57
ราคา 27,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ธิเบต-ลาซา-โปตาลา-ซีหลิง 8 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์ธิเบต-ลาซา-โปตาลา-ซีหลิง 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 8-15 เม.ย. 57
ราคา 71,999 บาท

วันที่ 9-16, 11-18 เม.ย. 57
ราคา 75,999 บาท

   

 

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บริษัททัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง  
ทัวร์จีน ทัวร์เทียนสิน-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (OX)

ทัวร์จีน ทัวร์เทียนสิน-ปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (OX)

วันที่ 10–16 เม.ย. 57
ราคา 17,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 7-11/14-18/21-25 พ.ค.57
ราคา 19,900 บาท

วันที่ 15-19 เม.ย. 57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 11-15 เม.ย. 57
ราคา 33,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 16-20 เม.ย. 57
ราคา 28,900 บาท

วันที่ 11-15 เม.ย. 57
ราคา 32,900 บาท

วันที่ 2-6 พ.ค.57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 16-20,23-27,30 พ.ค.-3มิ.ย.57
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 57
วันที่ 4-8,25-29 มิ.ย.57
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 11-15/13-17 เม.ย. 57
ราคา 34,900 บาท

   

ทัวร์เซี่ยงไฮ้  
ทัวร์จีน ทัวรเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 08-13 พ.ค. 57
วันที่ 27 พ.ค.-01 มิ.ย. 57
วันที่ 24-29 มิ.ย. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-รถไฟ-ความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-รถไฟ-ความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (MU/FM)

วันที่ 13-17 มี.ค. 57
วันที่ 21-25 มี.ค. 57
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 12-17 เม.ย. 57
ราคา 32,900 บาท

วันที่ 20-25 พ.ค. 57
วันที่ 03-08 มิ.ย. 57
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-ถงหลี่ 5 วัน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-ถงหลี่ 5 วัน (MU)

วันที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค. 57
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค. 57
วันที่ 14-18 พ.ค. 57
วันที่ 11-15/18-22 มิ.ย. 57
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 21-25 / 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 57
วันที่ 4-8 มิ.ย.57 /30ก.ค.-3ส.ค.57
วันที่ 8-12 ,20-24,27-31 ส.ค. 57
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 11-15 / 13-17 เม.ย. 57
ราคา 35,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-อู๋ซี-โจวจวง 4 วัน 3 คืน (FM)

วันที่ 24-27 ม.ค. 57
วันที่ 01-04 / 05-08 มี.ค. / 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 57
ราคา 19,900 บาท

   

ทัวร์คุนหมิง  
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 19-23 ก.พ. 57
วันที่ 05-09 มี.ค. 57
วันที่ 21-25 พ.ค. 57//28 พ.ค.-01 มิ.ย. 57
วันที่ 30 เม.ย.-4 พ.ค.57
วันที่ 1-5/9-13/21-25 พ.ค. 57
วันที่ 28 พ.ค.-1มิ.ย. 57
ราคา 23,900 บาท

วันที่ 03-07 เม.ย. 57
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 11-15 เม.ย. 57
ราคา 30,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 1-6/8-13 / 14-19/ 21-26 พ.ค./28พ.ค.-2มิ.ย. 57
วันที่ 4-9 / 11-16 / 18-23 / 25-30 มิ.ย. 57
ราคา 29,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงการีล่า) 7 วัน 6 คืน (TG)

วันที่ 12-18 เม.ย. 57
ราคา 38,900 บาท

   

 
ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น-นาขั้นบันได 7 วัน 5 คืน (PG)

ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น-นาขั้นบันได 7 วัน 5 คืน (PG)

วันที่ 11 - 17 เม.ย. 57
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 57
วันที่ 18 - 24 ก.ค. 57
วันที่ 22 - 28 ส.ค. 57
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-อาบน้ำแร่จินจงซาน 7 วัน 5 คืน (PG)

ทัวร์จีน บินตรง กุ้ยหลิน-หยั่งซั่ว-อาบน้ำแร่จินจงซาน 7 วัน 5 คืน (PG)

วันที่ 11 - 17 เม.ย. 57
ราคา 19,900.- บาท

วันที่ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 57
วันที่ 18 - 24 ก.ค. 57
วันที่ 22 - 28 ส.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

   

 

ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาอวตาร-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาอวตาร-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 22-27 เม.ย. / 13-18 พ.ค. 57
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 11-16/12-17 เม.ย. 57
ราคา 38,900.- บาท

วันที่ 20-25/27 พ.ค.-01มิ.ย. 57
ราคา 29,900.- บาท

   

 

ทัวร์กวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์กวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 15-18/16-19/17-20 เม.ย. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 15-19 เม.ย. 57
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์จีน-ทัวร์กวางเจา-ฉงชิ่ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (CZ)

ทัวร์จีน-ทัวร์กวางเจา-ฉงชิ่ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (CZ)

วันที่ 06-10 ก.ย. 56
ราคา 37,900.- บาท

   

 

 
ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู-ธิเบต-ซีหนิง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู-ธิเบต-ซีหนิง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 20-25 / 27 พ.ค.-01 มิ.ย. 57
ราคา 53,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 09-14 เม.ย. 57
ราคา 33,900.- บาท

วันที่ 13-18 พ.ค. 57
วันที่ 20-25/27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 57
ราคา 29,900.- บาท

   

 
ทัวร์จีน ทัวร์เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน-ต้าหมิงกง 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน ทัวร์เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน-ต้าหมิงกง 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 16 – 21 มี.ค. 57
ราคา 33,900 บาท

   

 

ทัวร์ฮาร์บิน  
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 21 - 26 ม.ค. 57
ราคา 37,900 บาท

ทัวร์จีน ท้า!!!ลมหนาว ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ท้า!!!ลมหนาว ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 14-19/21-26 ม.ค. 57
วันที่ 14-19/21-26 ก.พ. 57
ราคา 38,900.-
บาท

วันที่ 5-10 ก.พ. 57
ราคา 40,900.-บาท

   

 

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ วันที่ 22-26 ม.ค. 57
วันที่ 5-9, 12-16, 19-23 ก.พ. 57
วันที่ 12-16, 19-23 มี.ค. 57
ราคา 33,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (CI)

วันที่ 23-26 ม.ค. 57
วันที่ 13-16 ก.พ., 13-16 มี.ค.57
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 22-26 ม.ค. 57
วันที่ 5-9, 13-17, 19-23 ก.พ.57
ราคา 33,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน Hello Kitty Taiwanไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน Hello Kitty Taiwanไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (CI)

วันที่ 11-14 ก.ค. 57
วันที่ 9-12 ส.ค.57
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ฮวาเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ฮวาเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (BR)

วันที่ 3-7 เม.ย. 57
วันที่ 9-13 พ.ค. 57 (วันวิสาขบูชา)
ราคา 34,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ชิงจิ้ง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-E DA WORLD-อาบน้ำแร่ 7 วัน 6 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ชิงจิ้ง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-E DA WORLD-อาบน้ำแร่ 7 วัน 6 คืน (CI)

วันที่ 11 - 17 เม.ย. 57
ราคา 49,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ฮวาเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ฮวาเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (BR)

วันที่ 9-13 พ.ค. 57 (วันวิสาขบูชา)
ราคา 34,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (GE)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (GE)

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2557
ราคา 19,900 - 23,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ไทจง-หนานโถว-อารีซัน-เกาสง E-DA WORLD-ไทเป 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ไทจง-หนานโถว-อารีซัน-เกาสง E-DA WORLD-ไทเป 5 วัน 4 คืน (CI)

เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2557
ราคา 27,900 - 28,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะ ไทเป–ฮวาเหลียน–ไถตง– เจียอี้–หนานโถว-อาบน้ำแร่ 8 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะ ไทเป–ฮวาเหลียน–ไถตง– เจียอี้–หนานโถว-อาบน้ำแร่ 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 11 – 18 เม.ย. 57
ราคา 48,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-หนานโถว-ไทจง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-ฟาร์มดอกไม้ต้าซี (DIY หมอนลาเวนเดอร์) 5 วัน 4 คืน (GE)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-หนานโถว-ไทจง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-ฟาร์มดอกไม้ต้าซี (DIY หมอนลาเวนเดอร์) 5 วัน 4 คืน (GE)

วันที่ 19 - 23 มี.ค.57
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 3 – 7 เม.ย. (วันจักรี)// 2 - 6 พ.ค. 57 (วันฉัตรมงคล)
วันที่ 9 - 13 พ.ค. 57 (วันวิสาขบูชา)
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 11-15 มิ.ย. // 25 - 29 มิ.ย. 57
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ชิงจิ้ง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-E DA WORLD-อาบน้ำแร่ 7 วัน 6 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ชิงจิ้ง-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-E DA WORLD-อาบน้ำแร่ 7 วัน 6 คืน (CI)

วันที่ 11 - 16 เม.ย. 57
ราคา 49,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เกาสง-EDA WORLD- ฮัวเหลียน 6 วัน 5 คืน (BR)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เกาสง-EDA WORLD- ฮัวเหลียน 6 วัน 5 คืน (BR)

วันที่ 11 - 16 เม.ย. 57
ราคา 49,900.- บาท

   

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 02 - 04 / 10 - 12 พ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-Disneyland-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-Disneyland-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11 – 14 เม.ย. 57
ราคา 32,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11 – 14 เม.ย. 57
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (EK)

วันที่ 18-20 , 25-27 เม.ย. 57
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 19-22 , 25-28 , 26-29 เม.ย. 57
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 10-13 พ.ค. 57
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 11-14 พ.ค. 57
ราคา 27,900.- บาท


วันที่ 16-19 พ.ค. 57
วันที่ 23-26 พ.ค. 57
วันที่ 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 57
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11-14 , 16-19 , 23-26 , 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 57
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 01-04 , 10-13 พ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 18-21 , 19-22 , 20-23 ,25-28 , 26-29 เม.ย. 57
ราคา 18,900.- บาท


วันที่ 14-17 เม.ย. 57
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป-นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป-นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 5-7 เม.ย. 57
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 18-20/25-27 เม.ย. 57
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - Big Bus 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - Big Bus 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 5-7 เม.ย. 57
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 18-20,25-27 เม.ย.57
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - เซินเจิ้น-มาเก๊า-นองปิง 360 องศา 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - เซินเจิ้น-มาเก๊า-นองปิง 360 องศา 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ.,1-4 มี.ค.,7-10 มี.ค. 57
วันที่ 8-11 มี.ค.,14-17 มี.ค., 15-18 มี.ค., 57
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 21-24 ก.พ., 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 57
ราคา 21,900.- บาท

วันที่ 20-23 มี.ค.,21-24 มี.ค., 22-25 มี.ค., 23-26มี.ค. 57
วันที่ 27-30 มี.ค., 28-31 มี.ค., 29 มี.ค. - 1 เม.ย.,30 มี.ค. - 2 เม.ย. 57
ราคา 23,900.- บาท

   
   

 

 

 

 
 

 

ทัวร์จีน facebook ทัวร์จีน twitter  
ทัวร์จีน ท้าย
   
ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร

 

บริษัททัวร์ ไชน่า โปร จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-542-4343 Fax: 02-542-4259 Hotline : 086-355-1913
www.chinaprotour.com E-mail : info@chinaprotour.com

 

 
ทัวร์จีน I ทัวร์จีน ราคาประหยัด I ทัวร์จีน ราคาพิเศษ I ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน กับบริษัททัวร์จีน
 
 
ทัวร์จีน ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น