ทัวร์จีน โปรโมชั่น 2555 ไชน่า โปร Chinapro
 
ทัวร์จีน วีซ่าทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน รอบรู้ทัวร์จีน เกี่ยวกับเราทัวร์จีน บริการทัวร์จีน ติดต่อเราทัวร์จีน
 
 
แชร์โปรแกรมทัวร์จี
 

ใบอนุญาติเลขที่11/06368

ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร China pro


ติดต่อ China Pro ทัวร์จีน
ติดต่อ China Pro ทัวร์จีน
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์จีน ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จีน scp
 
ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางอื่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย
 
 
ททท ทัวร์จึน

 

 

 

 


ทัวร์จีน เที่ยวจีน ไชน่า โปร ทัวร์

 

 

โปรโมชั่น ทัวร์จีน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

วันที่ 9-12/16-19 ก.ค./13-1/20-23 ส.ค. 58
วันที่ 3–6 ก.ย./17–20 ก.ย./1–4 ต.ค./15–18 ต.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

วันที่ 30 ก.ค-2 ส.ค. 58 (วันหยุดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง เหมาลำฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8)

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 10-12/17-19 ก.ค. 58
ราคา 12,900.- บาท

ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอก 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอก 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 14-19 ส.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (GE)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (GE)

วันที่ 26-29 มี.ค./23-26 เม.ย./7-10/21-24 พ.ค./4-7 มิ.ย. 58
ราคา 19,900.- บาท

วันที่ 18-21 มิ.ย. 58
ราคา 20,900.- บาท

   

 

Special Program

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (ชมงาน 2 วัน) (KQ)

วันที่ 24-27 เม.ย. 58
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์จีน อู่ฮั่น-ฉงชิ่ง-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 24-29/31 มี.ค.–5 เม.ย. 58
ราคา 34,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรง-ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู่ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 27-31 พ.ค. 58
วันที่ 03-07/17-21 มิ.ย. 58
ราคา 26,900 บาท

   

 

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บริษัททัวร์จีน

ทัวร์ปักกิ่ง  
ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 21-25/25-29/27-31 พ.ค. 58
วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 58
วันที่ 3-7/4-8/10-14/11-15/17-21/18-22/24-28/25-29 มิ.ย. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 6-10/7-11/20-24/27-31 พ.ค./28 พ.ค.-1 มิ.ย. 58
วันที่ 3-7/4-8/10-14/11-15/17-21/18-22/24-28/25-29/26-30 มิ.ย. 58
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 6-10/7-11/20-24/27-31 พ.ค.. 58
วันที่ 3-7/4-8/10-14/11-15/17-21/18-22/24-28/25-29/26-30 มิ.ย. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 1-5/21-25/25-29/27-31 พ.ค. 58
วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 58
วันที่ 3-7/4-8/10-14/11-15/17-21/18-22/24-28/25-29 มิ.ย. 58
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-อาบน้ำแร่ 6 วัน 4 คืน (NX)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-อาบน้ำแร่ 6 วัน 4 คืน (NX)

วันที่ 7-12, 14-19,21-26 พ.ค. 28 พ.ค.-2 มิ.ย. 58
วันที่ 4-9, 11-16, 18-23, 25-30 มิ.ย. 58
ราคา 17,999.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 8-12/14-18/22-26 เม.ย. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน (CA)

วันที่ 11-15/18-22 มี.ค. 58
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 01-05/08-12/22-26 เม.ย. 58
วันที่ 29 เม.ย.-03 พ.ค. 58
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค. 58
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 06-10/13-17 พ.ค./20-24/27-31 พ.ค. 58
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 10-14/11-15/12-16 เม.ย. 58
ราคา 31,900.- บาท

วันที่ 13-17/14-18/15-19 เม.ย. 58
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 03-07/16-20/17-21 เม.ย/01-05 พ.ค. 58
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 08-12/15-19/22-26 พ.ค. 58
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 11-15 เม.ย. 58 (สงกรานต์)
ราคา 31,900.- บาท

วันที่ 13-17/14-18/15-19 เม.ย. 58
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 01-05 พ.ค. 58
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 08-12/15-19/22-26 พ.ค. 58
วันที่ 05-09/12-16/19-23 มิ.ย./26-30 มิ.ย. 58
ราคา 22,900.- บาท

   

ทัวร์เซี่ยงไฮ้  
ทัวร์จีน ทัวร์หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CZ)

ทัวร์จีน ทัวร์หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CZ)

วันที่ 13–17/27 มิ.ย.-1 ก.ค. 58
วันที่ 11-15/18-22/30 ก.ค.-3 ส.ค. 58
วันที่ 13-17/29 ส.ค.-2 ก.ย. 58
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 13–17/27 มิ.ย.-1 ก.ค. 58
วันที่ 11-15/18-22/30 ก.ค.-3 ส.ค. 58
วันที่ 13-17/29 ส.ค.-2 ก.ย. 58
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อี้อู-สวนสนุก Hello Kitty 5 วัน 4 คืน (FM/MU)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อี้อู-สวนสนุก Hello Kitty 5 วัน 4 คืน (FM/MU)

วันที่ 28 พ.ค.–1 มิ.ย./10–14 มิ.ย. 58
ราคา 20,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (MU/FM)

วันที่ 28 พ.ค.–1 มิ.ย./10–14 มิ.ย. 58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เขาหวงซาน-เซี่ยงไฮ้-หังโจว 6 วัน 5 คืน (FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เขาหวงซาน-เซี่ยงไฮ้-หังโจว 6 วัน 5 คืน (FM)

วันที่ 3-8,10-15,17-22 มิ.ย. 58
ราคา 29,999 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (FM)

วันที่ 27 พ.ค.–1 มิ.ย./3-8,10-15 มิ.ย. 58
ราคา 25,999 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อี้อู-เหิงเตี้ยน-ซูโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อี้อู-เหิงเตี้ยน-ซูโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (FM)

วันที่ 17-22 เม.ย. // 13-18, 20-25 พ.ค. 58
วันที่ 27 พ.ค. – 1 มิ.ย. // 3-8, 10-15, 17-22, 24-29 มิ.ย. 58
ราคา 19,999 บาท

วันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. 58
ราคา 22,999 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-ถงหลี่-หังโจว 6 วัน 4 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-ถงหลี่-หังโจว 6 วัน 4 คืน (MU/FM)

วันที่ 18-23 มี.ค. 58
ราคา 22,900 บาท

วันที่ 29 เม.ย.-04 พ.ค./08-13/20-25 พ.ค. 58
วันที่ 03-08/17-22 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

วันที่ 11-16/13-18 เม.ย. 58
ราคา 29,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง-หังโจว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 02-06 เม.ย./29 เม.ย.-03 พ.ค. 58
ราคา 29,900 บาท

วันที่ 12-16 เม.ย. 58
ราคา 32,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง(รถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 4 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง(รถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 4 คืน (MU/FM)

วันที่ 27 ก.พ.–04 มี.ค./13-18 มี.ค.58
ราคา 28,900 บาท

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM)

ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (MU/FM)

วันที่ 07-12 ก.พ./25-30 มี.ค./31 มี.ค.-05 เม.ย. 58
ราคา 28,900 บาท

วันที่ 13-18 เม.ย. 58
ราคา 32,900 บาท

วันที่ 29 เม.ย.-04 พ.ค. 58
ราคา 32,900 บาท

   

ทัวร์คุนหมิง  
ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 09-13/20-24/27-31 พ.ค.58
วันที่ 03-07/10-14/24-28 มิ.ย.58
วันที่ 01-05 ก.ค.58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 8-13/16-21 มิ.ย. 58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 28 เม.ย.–3 พ.ค./ 5-10 พ.ค. 58
วันที่ 12-17 พ.ค. 58
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 9-14 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งรถ) 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งรถ) 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 10 -15 /24-29 มิ.ย.58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง(นั่งรถ) 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง(นั่งรถ) 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 30 เม.ย.-05 พ.ค./01-06 พ.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 13-18 พ.ค./27 พ.ค.-01 มิ.ย. 58
วันที่ 10-16/18-23/24-29 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 13-18 เม.ย.58
ราคา 36,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง(นั่งรถ) 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ลี่เจียง(นั่งรถ) 6 วัน 5 คืน (MU)

วันที่ 01-06 เม.ย. 58
วันที่ 30 เม.ย. -05 พ.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 01-06/10-15/12-17 เม.ย. 58
ราคา 31,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 13-18 เม.ย. 58
ราคา 33,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ทิเบต-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ทิเบต-หลันโจว 7 วัน 6 คืน (MU)

วันที่ 9-14 เม.ย. 58
ราคา 48,900 บาท

วันที่ 20-26 มิ.ย. 58
ราคา 50,900 บาท

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 10-15 มี.ค. 58
วันที่ 28 เม.ย.-3 พ.ค. 58
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 13-18 มี.ค. 58
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 19-24/26-31 มี.ค. 58
วันที่ 26-31 พ.ค./9-14 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

วันที่ 1-6 เม.ย. 58
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 9-14 เม.ย. 58
ราคา 29,900 บาท

วันที่ 11-16/12-17 เม.ย. 58
ราคา 31,900 บาท

   

 
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 20-25 พ.ค./28 พ.ค.-2 มิ.ย. 58
วันที่ 5-10/17-22/25-30 มิ.ย./26 มิ.ย.-1 ก.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์จีน เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน (ZH)

ทัวร์จีน เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน (ZH)

วันที่ 12-17 / 26-31 พ.ค./2-7 / 16-21 / 23-28 มิ.ย./ 30 มิ.ย.-5 ก.ค.58
วันที่ 7-12 / 21-26 ก.ค. 58
ราคา 17,500.- บาท

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 12-17 มี.ค./29 พ.ค.-03 มิ.ย. 58 วันที่ 19-24 มิ.ย. 58 
ราคา 19,900.- บาท

วันที่ 03-08 เม.ย./01-06 พ.ค. 58
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 11-16 เม.ย. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์จีนบินตรงกุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ถ้ำเทียนกงเขาฝูโปว-เขาเตี๋ยฉ่าย-เหยาซาน-โชว์ดรีม 6 วัน 5 คืน (E3)

ทัวร์จีน บินตรงกุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-สวนมังกรพ่นน้ำ-ถ้ำเทียนกง-โชว์ดรีม 5 วัน 4 คืน (E3)

วันที่ 23-27 ก.พ. 58
วันที่ 02-06/09-13/16-20/23-27 มี.ค. 58
วันที่ 30 มี.ค.-03 เม.ย. 58
ราคา 14,900.- บาท

วันที่ 06-10/20-24 เม.ย./27 เม.ย. -01 พ.ค. 58
ราคา 15,900.- บาท

วันที่ 13-17 เม.ย. 58
ราคา 17,900.- บาท

   

 

ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอก 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-โชว์จิ้งจอก 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 14-19 ส.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์จีน อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์จีน อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD)

เดินทาง มิ.ย.-ต.ค. 58
ราคา 19,999-22,900 บาท

ทัวร์จีน อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์จีน อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD)

วันที่ 1-6,3-8,5-10,8-13,10-15,12-17 ก.ย. 58
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 15-20,17-22 ,19-24 ก.ย./10-15,12-17,14-19 ต.ค. 58
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 16-21,17-2,18-23,19-24 ต.ค. 58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 1-6/6-11/10-15 พ.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD)

วันที่ 5-10 พ.ค. 58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)

วันที่ 9-13 พ.ค. 58
ราคา 19,900 บาท

วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 58
ราคา 20,900 บาท

ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 11-16 เม.ย. 58
ราคา 26,900 บาท

 

ทัวร์จีน กวางเจา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-YANYU SHOW 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน กวางเจา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-YANYU SHOW 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 10-15/17-22/24-29 มี.ค. 58
ราคา 29,900 บาท

วันที่ 01-06 เม.ย./28 เม.ย. – 03 พ.ค./30 เม.ย. – 05 พ.ค. 58
ราคา 30,900 บาท

วันที่ 11-16 /12-17 เม.ย. 58
ราคา 35,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 เ.ม.ย.-03 พ.ค. 58
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 13-17 /20-24 พ.ค. 58
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-โชว์สุนัขจิ้งจอก 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-โชว์สุนัขจิ้งจอก 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 04-09 เม.ย. 58
วันที่ 30 พ.ค.–04 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

วันที่ 16-21 พ.ค. 58
วันที่ 13-18 มิ.ย./27 มิ.ย.–02 ก.ค. 58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 03-08/24-29 เม.ย. 58
วันที่ 01-06 พ.ค. 58
ราคา 28,900 บาท

วันที่ 08-13/22-27 พ.ค. 58
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถ้ำมังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 เ.ม.ย.-03 พ.ค. 58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 10-15 /11-16 เม.ย. 58
ราคา 29,999 บาท

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 10-15 /11-16/12-17 เม.ย. 58
ราคา 29,900 บาท

   

 

ทัวร์จีน แพคเกจกวางเจา Free & Easy 3 วัน 2 คืน

ทัวร์จีน แพคเกจกวางเจา Free & Easy 3 วัน 2 คืน

วันนี้-24 ธันวาคม 57
ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท

   

 

 
ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 20-24 พ.ค./10-14/24-28 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 11-15/13-17 เม.ย. 58
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 06-10/20-24 พ.ค. 58
วันที่ 03-07/17-21 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 28 เม.ย.–03 พ.ค. 58
ราคา 29,900 บาท

วันที่ 19-24 พ.ค. 58
ราคา 27,900 บาท

   

 
ทัวร์จีน บินตรงซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (ZH)

ทัวร์จีน บินตรงซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (ZH)

วันที่ 19-24 พ.ค./17-22 มิ.ย. 58
ราคา 30,900 บาท

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 03-08/17-22 พ.ค. 58
วันที่ 31 พ.ค.-05 มิ.ย. 58
วันที่ 14-19 มิ.ย./28 มิ.ย.-03 ก.ค. 58
ราคา 30,900 บาท

ทัวร์จีน บินตรงซีอาน-สุสานทหารจิ๋น-ซีพระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน (ZH)

ทัวร์จีน บินตรงซีอาน-สุสานทหารจิ๋น-ซีพระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน (ZH)

วันที่ 21-24 พ.ค./11-14/25-28 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)

วันที่ 7-12/21-26 มิ.ย. 58
ราคา 33,900 บาท

ทัวร์จีน ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (ZH)

ทัวร์จีน ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (ZH)

วันที่ 24-29 มิ.ย. 58
ราคา 29,900 บาท

   

 

ทัวร์ฮาร์บิน  
ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน -ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน -ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 23-28 ม.ค. 58
วันที่ 3-8 ก.พ./ 3-8 มี.ค. 58
ราคา 36,900.- บาท

ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ 3-8 มี.ค. 58
ราคา 37,900.- บาท

   

 

ทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (IT)

วันที่ 9-12/16-19 ก.ค./13-1/20-23 ส.ค. 58
วันที่ 3–6 ก.ย./17–20 ก.ย./1–4 ต.ค./15–18 ต.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

วันที่ 30 ก.ค-2 ส.ค. 58 (วันหยุดอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อารีซัน- เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อารีซัน- เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 13-17 มิ.ย.58/11-15 พ.ย.58 (36,900.-)
วันที่ 29 ก.ค.-2ส.ค.58 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา) (37,900.-)
วันที่ 12-16 ส.ค.58 (วันแม่)/21 -25 ต.ค.58 (วันปิยมหาราช) (37,900.-)
วันที่ 5-9 ธ.ค.58 (วันพ่อ) (37,900.-)
วันที่ 9-13 ธ.ค.58 (วันรัฐธรรมนูญ) (37,900.-)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 2 คืน 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 2 คืน 4 วัน 3 คืน (CI)

วันที่ 24-27 เม.ษ.58 // 12-15 มิ.ย.58 // 10-13 ก.ค. 58 (31,900.-)
วันที่ 21-24 ส.ค.58 // 18 -21 ก.ย.58 // 20-23 พ.ย.58 (31,900.-)
วันที่ 30 ก.ค.-2ส.ค.58 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา) (32,900.-)
วันที่ 23 -26 ต.ค. 58 (วันปิยะมหาราช) (32,900.-)
วันที่ 4-7 ธ.ค.58 (วันพ่อ) (32,900.-)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (GE)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่เป่ยโถว 4 วัน 3 คืน (GE)

วันที่ 26-29 มี.ค./23-26 เม.ย./7-10/21-24 พ.ค./4-7/18-21 มิ.ย. 58
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-หนาวโถว-เจียอี้- เกาสง 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-หนาวโถว-เจียอี้- เกาสง 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 11–15 เม.ย. 58
ราคา 37,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อารีซัน- เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อารีซัน- เกาสง-EDA WORLD 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 12–16 เม.ย. 58
ราคา 39,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะไต้หวัน-ไทจง-เจียอี้-เกาสง-ฮัวเหลียน-ไทเป 8 วัน 7 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะไต้หวัน-ไทจง-เจียอี้-เกาสง-ฮัวเหลียน-ไทเป 8 วัน 7 คืน (CI)

วันที่ 12–18 เม.ย. 58
ราคา 50,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-ชมสองอุทยาน-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (GE)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-ชมสองอุทยาน-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (GE)

วันที่ 12–18 เม.ย. 58
ราคา 50,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (GE)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (GE)

วันที่ 11–15 เม.ย. 58
ราคา 33,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อาบน้ำแร่-ชมโคมไฟหยวนเซียวเจี๋ย 4 วัน 3 คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (EVA)

วันที่ 14–18 เม.ย. 58
ราคา 33,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน SONGKARN FESTIVAL 2015 ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน SONGKARN FESTIVAL 2015 ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11–15 เม.ย. 58
ราคา 45,900.- บาท

ทัวร์ไต้หวัน SONGKARN FESTIVAL 2015 รอบเกาะไต้หวัน-ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-เกาสง-ฮวาเหลียน-อาบน้ำแร่ 8 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน SONGKARN FESTIVAL 2015 รอบเกาะไต้หวัน-ไทจง-หนานโถว-เจียอี้-เกาสง-ฮวาเหลียน-อาบน้ำแร่ 8 วัน 7 คืน (TG)

วันที่ 11–18 เม.ย. 58
ราคา 55,900.- บาท

   

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เหมาลำฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (E8)

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 10-12/17-19 ก.ค. 58
ราคา 12,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

ฮ่องกง-นองปิง-อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-28 มิ.ย.58.
วันที่ 7-9 / 28-30 ส.ค. 58
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 31 ก.ค.-2ส.ค.58
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 4-7/11-14/18-21 มิ.ย. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (NX)

เดินทาง เม.ย.-ก.ย. 58
ราคา 9,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (NX)

วันที่ 19-21,26-28 เม.ย. 58
วันที่ 10-12,17-19,24-26 พ.ค., 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 58
วันที่ 7-9,14-16,21-23,28-30 มิ.ย. 58
ราคา 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 2-5 เม.ย. 58
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง-Prada Outlet 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง-Prada Outlet 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 3-5 เม.ย. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่อกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่อกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 2-5 เม.ย. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 10-12 เม.ย. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จู่ไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 4-7/11-14/18-21 มิ.ย. 58
ราคา 11,900.- บาท

ฮ่องกง-นองปิง-อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)

ฮ่องกง-นองปิง-อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 4-7/11-14/18-21 มิ.ย. 58
ราคา 16,900.- บาท

(CPH)ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 06-08 มิ.ย/13-15 มิ.ย. / 18-20 มิ.ย.58
ราคา 14,900.-บาท

วันที่ 15-17 พ.ค. / 22-24 พ.ค.58 / 05-07 มิ.ย./19-21 มิ.ย. / 26-28 มิ.ย. 58
ราคา 15,900.- บาท

วันที่ 12-14 มิ.ย.58
ราคา 16,900.- บาท

30พ.ค.-01มิ.ย.58
ราคา 19,900.- บาท

(HD) แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋ว)

(HD) แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋ว)

เดินทางวันนี้-30 มิ.ย. 58
ราคาเริ่มต้น 3,900.- บาท

(HD) แพคเกจฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

(HD) แพคเกจฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางวันนี้-9 ก.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 9,900.- บาท

(HD) แพคเกจฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

(HD) แพคเกจฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 3-5 เม.ย. 58
ราคา 20,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 7-9/14-16 มี.ค. 58
ราคา 11,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-28 ก.พ. 58
วันที่ 20-22 / 21-23 / 22-24 มี.ค.58
ราคา 12,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 23-25 ม.ค./21-23 / 26-28 ก.พ. 58
วันที่ 20-22 / 21-23 /22-24 มี.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 23-25 ม.ค./21-23 / 26-28 ก.พ. 58
วันที่ 20-22 / 21-23 /22-24 มี.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 30 ม.ค.–1ก.พ./13-15 ก.พ. 58
วันที่ 7-9 , 14-16 , 28-30 มี.ค. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 05-08/12-15/19-22/26-29 มี.ค. 58
ราคา 29,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

เดินทางตั้งแต่วันที่ 04 มกราคม ถึง 14 มีนาคม 2558 

เดินทางตั้งแต่วันที่ 04 มกราคม ถึง 14 มีนาคม 2558 
ราคาเริ่มต้น 10,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 15,900-16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซิ้นเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 12,900-13,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง-เซิ้นเจิ้น-จู่ไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 15,900-16,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 19,900-24,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคา 26,900-27,900 บาท

   

 

 

 
 

 

ทัวร์จีน facebook ทัวร์จีน twitter  
ทัวร์จีน ท้าย
   
ทัวร์จีน กับ ไชน่า โปร

 

บริษัททัวร์ ไชน่า โปร จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-542-4242 Fax: 02-542-4258 Hotline : 086-355-1913
www.chinaprotour.com E-mail : info@chinaprotour.com

 

 
ทัวร์จีน I ทัวร์จีน ราคาประหยัด I ทัวร์จีน ราคาพิเศษ I ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน กับบริษัททัวร์จีน
 
 
ทัวร์จีน ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น